»அனைவருக்கும் வணக்கம்.................|||||||.......,IT துறையில் வெளியாகும் மிக முக்கிய Software மற்றும் demand in world market சம்பந்தமான தகவல்களை என்னால் முடிந்த பங்கினை இன்றைய இளைய சமுதாய மாணவர்களுக்கு எழுத்து மூலமாக அறியத்தருகின்றேன்..

Tuesday, March 13, 2012

Oracle Apex Interactive Reports

இவ்வகையான IR  ரிப்போர்டுகளை உருவாக்கியபின்பு சில நேரம் நமக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட Column-த்தில்  DDL  செய்ய நேரிடலாம் அப்போது அந்த DDL செய்யப்பட்ட column  ரிப்போர்டில் வராது.அந்த நேரம் செய்யவேண்டியது.

0 comments:

 
All Right Reserved by Vadakadu Thorn Group of IT ©2011