»அனைவருக்கும் வணக்கம்.................|||||||.......,IT துறையில் வெளியாகும் மிக முக்கிய Software மற்றும் demand in world market சம்பந்தமான தகவல்களை என்னால் முடிந்த பங்கினை இன்றைய இளைய சமுதாய மாணவர்களுக்கு எழுத்து மூலமாக அறியத்தருகின்றேன்..

Sunday, June 14, 2009

ஆரக்கிள் என்ற அதிபுத்திசாலி ...

ஆரக்கிள் இம்பலம்
அடுத்து உலக IT துறையினை ஆள வருகிறான்~!
APEX Lessons

External Source link.... 
All Right Reserved by Vadakadu Thorn Group of IT ©2011